När man är anställd i ett företag har man inte det lättaste jobbet, dock kan man lugnt säga att VD:n har det mindre lätt och än mer krävande. Att måsta styra de anställda, finnas till för att svara på frågor och att säkerställa att företaget också går med vinst, är saker som tillkommer till de annars stora besluten som också ska fattas, och allt detta gör att de som har uppdraget som VD har fullmatade och stressfyllda dagar, vilket sammanfattas i en väldigt stor portion med ansvar.

Ett vanligt misstag som VD:n kan göra är när det gäller att ta ansvar, och när de förväntar sig att andra ska ta ansvar för sitt jobb utan att de visar sitt stöd.

Det kan kännas skrämmande för en VD, men att kunna ta på sig ansvar är inte bara viktigt utan en del av yrkesrollen – och framgången för företaget ligger på VD:ns axlar.

Och oavsett om det gäller att ta ansvar när allting går som det ska, eller att ta på sig ansvarsrocken när det uppstått problem, är det VD:n, som namnet antyder, som ska kliva fram. Vissa VD:ar visar hellre support under goda tider, och låter sedan de anställda ta över ansvaret så fort problem börjar uppstå.

Men detta kan man inte vänta sig – de anställda kan kliva fram endast om VD:n gör det först. Varje enskild handling av varje enskild anställd är sin egen spegel av VD:ns metoder. Så det är viktigt att visa sitt stöd under goda tider, men än mer viktigt under svåra, inte bara för de anställda utan för hela företaget.

Att vara VD är att vara en ledare – och en god ledare finns alltid där som stöd för teamet. Att ta ansvar går går hand i hand med ledarrollen, det är helt enkelt en del av den. Och denna roll kräver en stark och ansvarsfull person som är bra för hela företaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

namn

E-post